Amoniac và muối amoni Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 37 SGK Hóa 11): Mô mô tả và lý giải hiện tượng kỳ lạ xẩy ra nhập thử nghiệm chứng tỏ rằng amoniac tan nhiều nhập nước?

Bạn đang xem: Amoniac và muối amoni Môn Hóa học Lớp 11

Lời giải:

– Thí ngiệm:

– Khí amoniac được hấp thụ nhập ăm ắp bình thuỷ tinh anh, đạy bình vày nút cao su thiên nhiên sở hữu ống thuỷ tinh anh nhọn xuyên qua loa.

– Nhúng đầu ống thuỷ tinh anh nhập thau nước sở hữu trộn vài ba giọt phenolphtalein.

– Hiện tượng: Nước nhấc lên cực kỳ nhanh chóng nhập ống thuỷ tinh anh nhọn tiếp sau đó phun phủ lên sở hữu tia màu sắc hồng

– Giải thích: Khí amoniac tan cực kỳ nhanh chóng nội địa là rời áp suất vào phía trong bình nên áp suất ngoài bầu không khí nén nhập mặt mày thông thoáng của thau nước thực hiện nước phun phủ lên nhập ống thuỷ tinh anh trở nên loại. Amoniac tan nội địa tạo ra trở nên hỗn hợp sở hữu tính bazơ thực hiện mang đến phenolphtalein ko màu sắc đem trở nên màu sắc hồng.

Bài 2 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 11): Hoàn trở nên sơ vật đem hóa sau và ghi chép những phương trình hóa học:

Biết rằng A là thích hợp hóa học của nitơ.

Lời giải:

– Sơ đồ:

Phương trình phản ứng:

(1) Khí NH3 + H2O ⇆ NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 11): Hiện ni, nhằm tạo ra amoniac, người tớ pha trộn nitơ và hiđro bằng phương pháp đem hoá sở hữu xúc tác một láo thích hợp bao gồm bầu không khí, tương đối nước và khí metan (thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên). Phản ứng thân thuộc khí metan và tương đối nước tạo nên hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người tớ nhen khí metan nhập một vũ khí kín chứa chấp bầu không khí.Hãy ghi chép phương trình hoá học tập của phản xạ pha trộn khí hiđro, loại khí oxi và tổ hợp khí amoniac?

Lời giải:

Phương trình pha trộn hiđro

CH4 + 2H2O –to, xt→ CO2 + 4H2

Phương trình loại khí oxi:

CH4 + 2O2 –to→ CO2 + 2H2O

Phương trình tống thích hợp amoniac:

N2 + 3H2 –450-500o, Fe, 200-300atm→ 2NH3

Bài 4 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 11): Trình bày cách thức hoá học tập nhằm phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ đang được người sử dụng.

Lời giải:

Cho quỳ tím vào cụ thể từng ống: ống màu xanh lá cây là hỗn hợp NH3; nhị ống được màu sắc hồng là NH4Cl và (NH4)2SO4; ống không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là Na2SO4.

Cho Ba(OH)2 vào nhị ống thực hiện hồng quỳ tím. Nếu thấy ống nào là sở hữu khí cất cánh đi ra mùi hương khai là NH4Cl, ống vừa phải sở hữu khí cất cánh đi ra mùi hương khai vừa phải sở hữu kết tủa là (NH4)2SO4.

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl+ 2NH3 + 2H2O

Bài 5 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 11): Muốn mang đến cân đối của phản xạ tổ hợp amoniac sang trọng cần, rất cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tăng sức nóng phỏng.

B. Giảm áp suất và hạ nhiệt phỏng.

C. Tăng áp suất và hạ nhiệt phỏng.

D. Giảm áp suất và tăng sức nóng phỏng.

Lời giải:

– Đáp án C.

– Phản ứng pha trộn NH3:

– Sau phản xạ số mol khí rời nên theo đuổi nguyên vẹn lí vận động và di chuyển cân đối Khi tăng áp suất cân đối vận động và di chuyển theo hướng rời áp suất (chiều thuận). 

– Phản ứng này toả sức nóng nên những khi hạ nhiệt phỏng cân đối vận động và di chuyển theo hướng tăng sức nóng phỏng (chiều thuận)

Bài 6 trang 38 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 11): Trong phản xạ sức nóng phân những muối hạt NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ biến hóa như vậy nào? Nguyên tử nitơ nhập ion nào là của muối hạt vào vai trò hóa học khử và nguyên vẹn tử nitơ nhập ion nào là của muối hạt vào vai trò hóa học oxi hoá?

Lời giải:

Phản ứng sức nóng phân:

Trong nhị phản xạ bên trên số oxi hoá của nitơ trong những phản xạ đều thay cho thay đổi. Trong từng phân tử muối hạt một nguyên vẹn tử nitơ sở hữu số oxi hoá tăng, một nguyên vẹn tử sở hữu số oxi hoá rời, đó là phản xạ oxi hoá khử nội phân tử.Tại cả nhị phản xạ nitơ nguyên vẹn tử nhập ion NH+4 đều là hóa học khử (chất mang đến e) nitơ kể từ số oxi hoá -3 tạo thêm 0 ở phản xạ (1) và lên +1 ở phản xạ (2).Nguyên tử nitơ nhập ion NO2 và NO3 là hóa học oxi hoá (chất nhận e). Tại phản xạ (1) số oxi hoá của N kể từ +3 (trong NO2 ) xuống 0 và ở phản xạ (2) số oxi hoá của nitơ kể từ +5 (trong NO3) xuống +1.

Bài 7 trang 38 SGK Hóa 11

Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp NaOH dư nhập 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00M, đun rét nhẹ nhàng.

a. Viết phương trình hoá học tập ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn?

b. Tính thể tích khí (đktc) thu được?

Lời giải:

a) 2NaOH + (NH4)2SO4 → 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O

NH4+ + OH → 2NH3↑ + H2O

b) n(NH4)2SO4 = 0,15. 1 = 0,15 mol

Theo phương trình: nNH3 = 2. n(NH4)2SO4 = 0,15. 2 = 0,3 mol

VNH3 = 0,3. 22,4 = 6,72 lít

Bài 8 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 8 (trang 38 SGK Hóa 11): Phải người sử dụng từng nào lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro nhằm pha trộn 17,00 gram NH3. lõi rằng hiệu suất đem hoá trở nên amoniac là 25%. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

B. 22,4 lit N2 và 134,4 lit H2

C. 22,4 lit N2 và 67,2 lit H2

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

D. 44,8 lit N2 và 67,2 lit H2

Lời giải:

– Đáp án A

Do hiệu suất 25% nên

nN2cần dùng = 2( mol) và nH2cần dùng = 6(mol).

⇒VN2 = 2. 22,4 = 44,8 (lit) và VH2 = 22,4. 6= 134,4 (lit).

Tính hóa học của Amoniac (NH3), muối hạt Amoni: Tính Hóa chất, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo ra phân tử

    Trong phân tử NH3, N link với tía nguyên vẹn tử hidro vày tía link nằm trong hóa trị sở hữu cực kỳ. NH3 có kết cấu hình chóp với nguyên vẹn tử Nitơ ở đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là nguyên vẹn nhân tính bazơ của NH3.

II. Tính hóa học vật lý

– Amoniac (NH3) là hóa học khí ko màu sắc, sở hữu mùi hương khai xốc, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí, tan thật nhiều nội địa.

III. Tính hóa học hóa học

1. Tính bazơ yếu

    – Tác dụng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH

    ⇒ Dung dịch NH3 là một hỗn hợp bazơ yếu ớt.

    – Tác dụng với hỗn hợp muối hạt (muối của những sắt kẽm kim loại sở hữu hidroxit ko tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

    – Tác dụng với axit → muối hạt amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Khả năng tạo ra phức

    Dung dịch amoniac sở hữu kỹ năng hòa tan hiđroxit hoặc muối hạt không nhiều tan của một vài sắt kẽm kim loại, tạo ra trở nên những hỗn hợp phức hóa học.

    Ví dụ:

    * Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (màu xanh lơ thẫm)

    * Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

    Sự tạo ra trở nên những ion phức là vì sự phối hợp những phân tử NH3 bằng những electron ko dùng của nguyên vẹn tử nitơ với ion sắt kẽm kim loại.

3. Tính khử

    – Amoniac sở hữu tính khử: phản xạ được với oxi, clo và khử một vài oxit sắt kẽm kim loại (Nitơ sở hữu số lão hóa kể từ -3 cho tới 0, +2).

    – Tác dụng với oxi:

 – Tác dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

    NH3 kết thích hợp ngay lập tức với HCl vừa phải sinh đi ra tạo ra “khói trắng” NH4Cl

    – Tác dụng với CuO:

IV. Ứng dụng

    – Sản xuất axit nitric, những loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

    – Điều chế hidrazin (N2H4) thực hiện nhiên liệu mang đến thương hiệu lửa.

    – Amoni lỏng dùng để hóa học thực hiện giá tiền nhập máy giá tiền.

V. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

    Đun rét muối hạt amoni với Ca(OH)2

2. Trong công nghiệp

    Tổng thích hợp kể từ nitơ và hiđro

– Nhiệt độ: 450 – 500oC.

    – sát suất cao kể từ 200 – 300 atm.

    – Chất xúc tác: Fe sắt kẽm kim loại được trộn tăng Al2O3, K2O, …

    Làm giá tiền láo thích hợp khí cất cánh đi ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng rẽ.

B. MUỐI AMONI

    Là tinh anh thể ion bao gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

I. Tính hóa học vật lý

    – Là những thích hợp hóa học tinh anh thể ion, phân tử bao gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

    – Tan nhiều nội địa năng lượng điện ly trọn vẹn trở nên những ion.

    NH4Cl → NH4+ + Cl; Ion NH4+ không được màu sắc.

II. Tính hóa học hóa học

1.Phản ứng thuỷ phân: Tạo môi trường thiên nhiên sở hữu tính axit thực hiện quỳ tím hoá đỏ au.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

2. Tác dụng với hỗn hợp kiềm: (nhận biết ion amoni, pha trộn amoniac nhập chống thí nghiệm)

3. Phản ứng sức nóng phân

    – Muối amoni chứa chấp gốc của axit không tồn tại tính lão hóa Khi nung rét bị phân diệt trở nên NH3.

NH4HCO3 (bột nở) được sử dụng thực hiện xốp bánh.

    – Muối amoni chứa chấp gốc của axit sở hữu tính lão hóa Khi bị sức nóng phân đã cho ra N2, N2O.

– Nhiệt phỏng lên đến mức 500oC, tớ sở hữu phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O

Xem thêm: sáng tạo

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐