bộ de thi toán lớp 4 học kỳ 1

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

a) Số ngẫu nhiên lớn số 1 với 10 chữ số không giống nhau là:

Bạn đang xem: bộ de thi toán lớp 4 học kỳ 1

A. 8 976 543 210

B. 9 087 654 321

C. 9 876 543 210

D. 1 023 456 789

b) Số ngẫu nhiên nhỏ bé nhất với 10 chữ số không giống nhau là:

A. 9 876 543 210

B. 1 023 456 789

C. 1 234 567 890

D. 1 203 456 789

Câu 2: Viết vô dù trống rỗng chữ số tương thích và để được số phân chia không còn cho tới 9:

a)

b)

c)

d)

Câu 3: Điền lốt (> ; < ; =) tương thích vô điểm chấm:

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a)

b)

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 1624 x 127

b) 1863 x 213

c) 2080 : 65

d) 4212 : 54

Câu 2: Khối những lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú với 17 lớp, từng lớp khoảng với 35 học viên. Khối những lớp Bốn, Năm với 14 lớp, từng lớp khoảng với 32 học viên. Tính số học viên của ngôi trường Trần Phú.

Câu 3: Một người cút xe cộ máy vô 3h, giờ loại nhất cút được 30 km, giờ loại nhì cút được 33 km, giơ loại tía cút được quãng đàng vì chưng nửa quãng lối đi vô giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ người cơ cút được từng nào ki-lô-mét?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48 x 297 + 52 x 297

b) 568 x 14 – 568 x 4

Câu 5: Tính nhanh:

Hình tiếp sau đây với từng nào hình tam giác? Hãy nêu thương hiệu đàng cao của những hình tam giác cơ.

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 3 Môn Ngữ văn Lớp 10

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chon C

b) Chọn B

Câu 2:

a) 2

b) 8

c) 6

d) 2

Câu 3:

Câu 4:

a) Đ

b) S

2.2 Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-4-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-I-de-so-7-hinh-2

Câu 2:

Số học viên những khối lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú là:

35 x 17 = 595 (học sinh)

Số học viên những khối lớp Bốn, Năm của ngôi trường Trần Phú là:

32 x 14 = 448 (học sinh)

Số hoc sinh của ngôi trường Trần Phú là:

595 + 448 = 1043 (học sinh)

Câu 3:

Quãng đàng người cơ cút được vô giừ loại tía là: 30: 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ người cơ cút được: (30 + 33 + 15) : 3 = 26 (km)

Đáp số: 26 km

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)

b)

Câu 5: 

Xem thêm: ôn thi học kỳ 1 môn Toán 10

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

Hình bên trên với 3 hình tam giác.

  • AB là đàng cao của tam giác ABC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIB.
  • AI là đàng cao của tam giác ABC.

Xem thêm thắt Đề đánh giá Toán lớp 4 cuối kì I – đề số 8