Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Môn Hóa học Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tập bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi lần hiểu về “Cấu trúc phân tử ăn ý hóa học hữu cơ”.

1, Công thức kết cấu.

a, Khái niệm.

Bạn đang xem: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Môn Hóa học Lớp 11

Công thức kết cấu màn biểu diễn trật tự và phương pháp links (liên kết đơn, links bội) của những nguyên vẹn tử vô phân tử.

b, Các loại công thức kết cấu.

+ Công thức kết cấu khai triển.

Công thức kết cấu khai triển màn biểu diễn toàn bộ những links bên trên mặt mày bằng giấy má tuy nhiên lâu và kềnh càng.

+ Công thức kết cấu thu gọn gàng.

Công thức kết cấu thu gọn gàng màn biểu diễn những nguyên vẹn tử, group nguyên vẹn tử nằm trong liên kêt với 1 nguyên vẹn tử cacbon được viết lách trở thành 1 group.

c, Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất.

Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất chỉ màn biểu diễn links trong số những nguyên vẹn tử cacbon và với group chức, từng đầu đoạn trực tiếp hoặc điểm bộp chộp khúc ứng với nguyên vẹn tử cacbon, ko màn biểu diễn số nguyên vẹn tử hidro.

2, Thuyết kết cấu chất hóa học.

  • Các nguyên vẹn tử links cùng nhau theo như đúng hóa trị và theo đòi một trật tự chắc chắn được gọi là kết cấu chất hóa học. Thay thay đổi kết cấu chất hóa học sẽ tạo nên đi ra hóa học mới nhất.
  • Nguyên tử cacbon rất có thể links với nguyên vẹn tử của những nhân tố không giống mà còn phải links cùng nhau tạo ra trở thành mạch cacbon.
  • Thành phần phân tử (bản hóa học, con số những nguyên vẹn tử) và kết cấu chất hóa học (thứ tự động links những nguyên vẹn tử) ra quyết định đặc điểm của những hóa học.
  • Ý nghĩa: gom lý giải hiện tượng lạ đồng đẳng, đồng phân.

3, Đồng đẳng, đồng phân.

a, Đồng đẳng là những ăn ý hóa học đem bộ phận phân tử rộng lớn xoàng xĩnh nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên đem đặc điểm chất hóa học tương tự động nhau.

Đồng đẳng của anken là: 

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 3 Môn Ngữ văn Lớp 10

Đồng đẳng của ancol là:

b, Đồng phân.

Đồng đẳng là những ăn ý hóa học đem nằm trong công thức phân tử.

4, Liên kết chất hóa học và cấu hình phân tử ăn ý hóa học cơ học.

Liên kết chất hóa học bao gồm nhì loại cơ bản: links pi (kén bền) và links xichma (bền).

Sự tổng hợp đưa đến 3 links là links đơn, song và thân phụ.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn Hóa học tập lớp 11.

Xem thêm: THPT quốc gia 2018