Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà NộiTrường Đại học tập Y Dược – ĐH vương quốc Hà Thành đầu tiên công phụ thân điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ĐH phụ thuộc thành phẩm thi đua Đánh giá bán năng lượng vì thế ĐHQGHN tổ chức triển khai năm 2022.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham khảo thêm:

  • Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá bán năng lượng 2022 Đại học tập Khoa học tập tự động nhiên
  • Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá bán năng lượng 2022 Học viện Ngân hàng
  • Điểm chuẩn chỉnh đgnl 2022

GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN

GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM

banner-inpost-hcmlive-2k6

1, tin tức công cộng về Đại học tập Y Dược

– Tên hạ tầng đục tạo: Trường Đại học tập Y Dược (là đơn vị chức năng trực nằm trong Đại học tập vương quốc Hà Nội).

– Mã trường: QHY

– Địa chỉ trụ sở chủ yếu bên trên Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, CG cầu giấy Hà Nội;

– Địa chỉ trang vấn đề năng lượng điện tử của ngôi trường Đại học tập Y Dược: http://ump.vnu.edu.vn/

-. Địa chỉ trang social của ngôi trường (có vấn đề tuyển chọn sinh):

https://www.facebook.com/TruongDaihocYDuocDHQGHN/

Xem thêm: kỳ THPTQG 2019

– Số năng lượng điện thoại/hotline nhằm tương tác tuyển chọn sinh: 0911430050

2, tin tức tuyển chọn sinh của Đại học tập Y Dược – Đại học tập vương quốc Hà Thành năm 2022

* Các công thức tuyển chọn sinh Đại học tập Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Thành năm 2022.

Ngày 26/6/2022, ngôi trường ĐH Y dược – ĐHQGHN vẫn công phụ thân đề án tuyển chọn sinh ĐH chủ yếu quy năm 2022. Theo cơ, ngôi trường tiếp tục tuyển chọn sinh theo đòi 5 công thức xét tuyển chọn như sau:

Phương thức xét tuyển

Chỉ chi phí xét tuyển

Xét tuyển chọn phụ thuộc thành phẩm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 50% chỉ tiêu
Xét tuyển chọn phụ thuộc thành phẩm thi đua Đánh giá bán năng lượng (ĐGNL) năm 2022 vì thế ĐHQGHN tổ chức  20% chỉ tiêu
Xét tuyển chọn những sỹ tử sở hữu chứng từ giờ đồng hồ Anh IELTS hoặc những chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế tương đương 10% chỉ tiêu
Xét tuyển chọn theo đòi cách thức đặc trưng vì thế ĐHQGHN quy định 10% chỉ tiêu
Xét tuyển chọn những đối tượng người sử dụng học viên dự bị đại học  2% chỉ tiêu
Xét tuyển chọn trực tiếp theo đòi quy tấp tểnh của Sở giá bán dục và đục tạo + Xét tuyển chọn trực tiếp 3%

+ Ưu tiên xét tuyển chọn 5%

Tuy nhiên, tùy nhập con số sỹ tử ĐK nhập những công thức tuyển chọn sinh tuy nhiên Hội đồng tuyển chọn sinh của ngôi trường rất có thể đánh giá quy đổi tỉ lệ thành phần tiêu chí trong những phương thức; riêng biệt diện tuyển chọn trực tiếp nên đáp ứng ko vượt lên trước vượt 30% tiêu chí.

* Các ngành huấn luyện và giảng dạy và tiêu chí tuyển chọn sinh của Đại học tập Y Dược – ĐHQGHN năm 2022.

TT

Ngành đục tạo

Mã ngành

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1 Y khoa 7720101 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 180
2 Dược học 7720201 A00 (Toán, Lý, Hóa) 160
3 Răng hàm mặt mũi (Chương trình  unique cao) 7720501 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 50
4 Kỹ thuật xét nghiệm nó học 7720601 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 50
5 Kỹ thuật hình hình họa nó học 7720602 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 50
6 Điều dưỡng 7720301 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 60
Tổng 550

STT

Mã ngành

Ngành học

Điểm trúng tuyển

1 7720101 Y khoa 22.70
2 7720201 Dược học 21.75
3 7720501 Răng- Hàm- Mặt (CLC) 21.30
4 7720601 Kĩ thuật xét nghiệm nó học 19.50
5 7720602 Kĩ thuật hình hình họa nó học 18.85
6 7720301 Điều dưỡng 17.90

Trong đó:

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn được công phụ thân phía trên xét theo đòi thang điểm 30 vẫn bao hàm điểm ưu tiên theo đòi đối tượng người sử dụng ưu tiên và điểm tuyển chọn sinh, đươn vị chỉ xét nguyện vọng 1 của sỹ tử, tình huống thiếu thốn tiêu chí ngôi trường mới mẻ xét cho tới nguyện vọng 2 của sỹ tử.

Cách tính điểm xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm thi đua Đánh giá bán năng lượng (HSA) năm 2022 vì thế ĐHQGHN tổ chức triển khai được xem theo đòi công thức: 

Điểm xét tuyển chọn = Điểm nhận xét năng lượng x 30/150 + Điểm ưu tiên(ĐT,KV)

Xem thêm: sáng tạo