học phí pen i

PEN-I

Là group khóa huấn luyện bao hàm 2 trở thành phần: Video bài xích giảng chữa trị đề và Phòng luyện. Với tiềm năng gom học viên được rèn tài năng, luyện cách thức, thành thục từng dạng bài xích trải qua khối hệ thống đề đua chuẩn chỉnh cấu tạo. 

Bạn đang xem: học phí pen i

PEN-I Toán - Thầy Lê vịn Trần Phương

PEN-I Toán - Thầy Lê vịn Trần Phương

Học phí hoàn toàn gói: 800.000 đồng

Ngày bế giảng: 31-08-2024

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí hoàn toàn gói: 800.000 đồng

Ngày bế giảng: 31-08-2024

PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

Xem thêm: tạo động lực học tập

Học phí hoàn toàn gói: 800.000 đồng

Ngày bế giảng: 31-08-2024

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Toán

PENBOOK luyện đề môn Toán

Học phí hoàn toàn gói: 225.000 đồng

Video dạng bài xích PENBOOK môn Toán

Video dạng bài xích PENBOOK môn Toán

Học phí hoàn toàn gói: 225.000 đồng

Ngày bế giảng: 18-01-2038

Xem thêm: môn ngữ văn 11