hoc su

Trang công ty » Thông Báo Tuyển Sinh

Bạn đang xem: hoc su

Thông Báo Tuyển Sinh

tuyển-sinh-đại-học-hình-thức-đào-tạo-vừa-làm-vừa-học-trường-đại-học-sư-phạm-tphcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Hotline: 0972 52 80 83 – Website: cailuong.org.vn
———o0o———

 • Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Sở dạy dỗ và Đào tạo ra phát hành Quy chế giảng dạy chuyên môn đại học;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Sở dạy dỗ và Đào tạo ra phát hành Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn Đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn Cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non;
 • Căn cứ Quyết tấp tểnh số 1410/QĐ-ĐHSP ngày 09/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học tập Sư phạm TP Sài Gòn về sự việc phát hành Quy chế giảng dạy chuyên môn ĐH bên trên ngôi trường Đại học tập Sư phạm TP Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Công văn số 1337/ĐHSP-ĐT ngày 28/04/2022 của ngôi trường Đại học tập Sư phạm TP Sài Gòn về sự việc link giảng dạy mẫu mã một vừa hai phải thực hiện một vừa hai phải học tập thân mật ngôi trường Đại học tập Sư phạm TP Sài Gòn và ngôi trường Trung cấp cho Sài Gòn;

Trường Đại học tập Sư phạm Thành phố Sài Gòn link ngôi trường Trung cấp cho TP.Sài Gòn, thông tin tuyển sinh chuyên môn ĐH mẫu mã giảng dạy một vừa hai phải thực hiện một vừa hai phải học, rõ ràng như sau:

I. tin tức chung:

STT Ngành khoan tạo Chương trình khoan tạo Thời gian tham khoan tạo Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 100
Liên thông kể từ trung cấp cho lên đại học 6 học tập kỳ chính 100
Đào tạo ra kể từ trung học phổ thông lên đại học 10 học tập kỳ chính 100
2 Giáo dục Tiểu học Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 100
Liên thông kể từ trung cấp cho lên đại học 6 học tập kỳ chính 100
Văn vì chưng 2 đại học 5 học tập kỳ chính 50
Đào tạo ra kể từ trung học phổ thông lên đại học 10 học tập kỳ chính 100
3 Sư phạm Toán học Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
Văn vì chưng 2 đại học 5 học tập kỳ chính 50
4 Sư phạm Vật lý Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
5 Sư phạm Hóa học Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
6 Sư phạm Sinh học Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
7 Sư phạm Tiếng Anh Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 100
8 Giáo dục Chính trị Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
9 Sư phạm Tin học Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 30
10 Sư phạm Ngữ văn Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
11 Sư phạm
Khoa học tập – Tự nhiên
Văn vì chưng 2 đại học 5 học tập kỳ chính 150
12 Sư phạm Lịch sử Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
13 Sư phạm Địa lý Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học 4 học tập kỳ chính 50
14 Ngành Văn học Đào tạo ra kể từ trung học phổ thông lên đại học 10 học tập kỳ chính 50
15 Ngành Tâm lý học Văn vì chưng 2 đại học 4 học tập kỳ chính 50

II. Địa điểm, Thời gian tham học hành và Văn vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp:

 • Văn vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp: Sinh viên đầy đủ ĐK đảm bảo chất lượng nghiệp được Trường Đại học tập Sư phạm TP Sài Gòn cấp cho vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH. (Bằng đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH ko ghi mẫu mã khoan tạo).
 • Thời gian tham học tập tập: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật mặt hàng tuần. Sinh viên sẽ tiến hành thông tin rõ ràng Khi nhập học tập.
 • Địa điểm học tập tập: Quận 3, Gò Vấp, hoặc Tân Phú, TP Sài Gòn. Sinh viên được thông tin rõ ràng Khi nhập học tập.

III. Đối tượng tuyển chọn sinh & Điều khiếu nại dự tuyển:

 • Đối với lịch trình giảng dạy Liên thông kể từ trung cấp cho lên đại học: Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trung cấp cho nằm trong ngành.
 • Đối với lịch trình giảng dạy Liên thông kể từ cao đẳng lên đại học: Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp cao đẳng trúng ngành dự tuyển chọn, hoặc ngành ghép vô bại liệt đem ngành dự tuyển chọn.
 • Đối với lịch trình giảng dạy Văn vì chưng 2 đại học: Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH (trở lên) nằm trong khối ngành sư phạm; Hoặc sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH loại đảm bảo chất lượng trở lên nếu như ngoài ngành sư phạm.
 • Đối với lịch trình giảng dạy kể từ trung học phổ thông lên đại học: Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự, và đem học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên trên. Riêng ngành Văn học thì chỉ việc đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.
 • Đối với ngành Tâm lý học: Thí sinh cần đảm bảo chất lượng nghiệp tối thiểu 1 vì chưng Đại học tập.
 • Đối với ngành Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên: Thí sinh cần đảm bảo chất lượng nghiệp tối thiểu 1 vì chưng ĐH nằm trong group ngành giảng dạy nghề giáo, và mặt khác cần đạt 1 trong số tiêu chuẩn sau:
  • Học lực lớp 12 đạt loại đảm bảo chất lượng trở lên trên, hoặc điểm khoảng cộng đồng những môn văn hóa truyền thống cấp cho trung học phổ thông đạt kể từ 8,0 trở lên;
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông loại đảm bảo chất lượng trở lên trên, hoặc học tập lực lớp 12 đạt loại khá và đem 3 năm tay nghề công tác làm việc trúng với chuyện môn khoan tạo;
  • Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH đạt loại đảm bảo chất lượng trở lên;
  • Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH đạt loại khá và đem 3 năm tay nghề công tác làm việc trúng với trình độ giảng dạy.

IV. Phương thức tuyển chọn sinh:

a) Đối với lịch trình giảng dạy Liên thông đại học:

 • Trường xét tuyển chọn dựa vào điểm khoảng cộng đồng thu thập toàn khóa huấn luyện và đào tạo của bậc học tập nêu vô ĐK dự tuyển;
 • Điểm trúng tuyển chọn được xét theo dõi thang điểm 10, và lấy kể từ cao xuống thấp cho tới Khi đầy đủ tiêu chí.

b) Đối với lịch trình giảng dạy Văn vì chưng 2 đại học:

 • Ngành Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên và ngành Tâm lý học: xét tuyển chọn dựa vào điểm khoảng cộng đồng thu thập toàn khóa huấn luyện và đào tạo của bậc học tập nêu vô ĐK dự tuyển chọn. Điểm trúng tuyển chọn được xét theo dõi thang điểm 10, và lấy kể từ cao xuống thấp cho tới Khi đầy đủ tiêu chí.
 • Ngành Sư phạm Toán học tập và ngành Giáo dục Tiểu học: Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH (trở lên) nằm trong khối ngành sư phạm; Hoặc thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp đại học loại đảm bảo chất lượng trở lên nếu ngoài ngành sư phạm.

c) Đối với lịch trình giảng dạy kể từ trung học phổ thông lên đại học:

 • Ngành Giáo dục đào tạo Mầm non: Trường tổ chức triển khai ganh đua tuyển chọn 3 môn: Văn học tập, Toán học tập, Năng năng khiếu Mầm non.
 • Ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học: Trường tổ chức triển khai ganh đua tuyển chọn 3 môn: Văn học tập, Toán học tập, Tiếng Anh.
 • Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm những bài bác ganh đua (từng bài bác ganh đua chấm theo dõi thang điểm 10), cùng theo với điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng, điểm theo dõi quy tấp tểnh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, và được sản xuất tròn trĩnh cho tới nhì chữ số thập phân.
 • Điểm trúng tuyển chọn được xét theo dõi thang điểm 30 và lấy kể từ cao xuống thấp cho tới Khi đầy đủ tiêu chí.
 • Ngành Văn học: Trường xét tuyển chọn tổng 03 môn học tập (môn thi) theo dõi tổng hợp xét tuyển:
  • Thí sinh xét tuyển chọn vì chưng thành phẩm học hành bậc trung học phổ thông, ngôi trường dùng điểm khoảng thành phẩm học hành trung học phổ thông 06 học tập kỳ (lớp 10, 11, 12) của 3 môn học tập ứng với tổng hợp C00 hoặc tổng hợp D01 nhằm xét tuyển chọn. Điểm trúng tuyển chọn được xét theo dõi thang điểm 10 và lấy kể từ cao xuống thấp cho tới Khi đầy đủ tiêu chí.
  • Thí sinh xét tuyển chọn vì chưng thành phẩm ganh đua trung học phổ thông vương quốc, Trường dùng điểm ganh đua của 3 môn học tập ứng với tổng hợp C00 hoặc tổng hợp D01 nhằm xét tuyển chọn. Điểm trúng tuyển chọn được xét theo dõi thang điểm 30 và lấy kể từ cao xuống thấp cho tới Khi đầy đủ tiêu chí.

V. Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh ĐK dự tuyển chọn sẵn sàng 02 cỗ làm hồ sơ, bao gồm:

 • Phiếu ĐK vấn đề tuyển chọn sinh;
 • Sơ yếu đuối lý lịch;
 • Bản sao (chứng thực) vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử dự tuyển chọn lịch trình giảng dạy kể từ trung học phổ thông lên đại học);
 • Bản sao (chứng thực) vì chưng, bảng điểm đảm bảo chất lượng nghiệp TC, CĐ, ĐH (đối với sỹ tử dự tuyển chọn lịch trình giảng dạy Liên thông ĐH hoặc Văn vì chưng 2 đại học);
 • Bản sao (chứng thực) CMTND hoặc CCCD;
 • 02 hình hình ảnh thẻ 3×4;
 • 02 phong suy bì thư đem dán tem, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và địa điểm tương tác của thí sinh;
 • Biên lại nộp lệ phí tuyển chọn sinh (bản photo);
 • Học bạ trung học phổ thông (đối với sỹ tử dự tuyển chọn lịch trình giảng dạy kể từ trung học phổ thông lên ĐH, và lịch trình Liên thông kể từ trung cấp cho lên đại học).

*** Thí sinh hoàn toàn có thể vận chuyển Phiếu ĐK tuyển chọn sinh và Sơ yếu đuối lý lịch tại: https://cailuong.org.vn/bieu-mau/

VI. Lệ phí dự tuyển:

a) Đối với lịch trình giảng dạy Liên thông đại học:

 • Lệ phí dự tuyển: 705.000 vnđ /hồ sơ. Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển chọn Khi nộp làm hồ sơ.

b) Đối với lịch trình giảng dạy Văn vì chưng 2 đại học:

 • Lệ phí dự tuyển: 905.000 vnđ/ làm hồ sơ. Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển chọn Khi nộp làm hồ sơ.

c) Đối với lịch trình giảng dạy kể từ trung học phổ thông lên đại học:

 • Ngành Giáo dục đào tạo Mầm non: lệ phí dự tuyển chọn là một.205.000 vnđ /hồ sơ;
 • Ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học: lệ phí dự tuyển chọn là một.305.000 vnđ /hồ sơ;
 • Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển chọn Khi nộp làm hồ sơ.

VII. Kế hoạch tuyển chọn sinh:

a) Thời gian tham sản xuất và nhận làm hồ sơ dự tuyển: từ thời điểm ngày đi ra thông tin này. (Buổi sáng sủa kể từ 8h00 cho tới 12h00, chiều tối kể từ 13h00 cho tới 17h00; kể từ Thứ 2 cho tới Thứ 7).

b) Địa điểm sản xuất và nộp làm hồ sơ dự tuyển:

 • Cơ sở 1: Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Sài Gòn.
 • Cơ sở 2: 15 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Sài Gòn.

Xem thêm: THPT quốc gia 2018

c) Thông báo thành phẩm tuyển chọn sinh: Giấy báo trúng tuyển chọn sẽ tiến hành gửi gmail và gửi thẳng mang đến sỹ tử trúng tuyển chọn, theo dõi địa điểm ghi bên trên phong suy bì thư (nộp tất nhiên làm hồ sơ xét tuyển) tức thì sau thời điểm đem thành phẩm tuyển chọn sinh.

VIII. tin tức tương tác nộp làm hồ sơ ĐK dự tuyển:

Phòng Tư vấn Tuyển sinh mẫu mã giảng dạy Vừa học tập một vừa hai phải làm:

 • Cơ sở 1: Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Sài Gòn.
 • Cơ sở 2: 15 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Sài Gòn.
 • Hotline / Zalo: 0972 52 80 83 (Cô Như)
 • Email: [email protected]
 • Facebook: fb/tuyensinhdaihocsuphamtphcm
 • Website: https://cailuong.org.vn

Văn chống thao tác làm việc và nhận làm hồ sơ kể từ 8h – 17h, kể từ Thứ 2 cho tới Thứ 7.

Nơi nhận:

– Phòng KH-TC;
– Đối tác tuyển chọn sinh;
– Lưu: TC-HC, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Xem thêm: moi truong hoc tap moi

Tác giả

Bình luận