Lý thuyết về Lipit Môn Hóa lớp 12

1, Khái niệm.

Lipit là những hợp ý hóa học cơ học sở hữu trong những tế bào sinh sống, ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều nhập dung môi cơ học ko phân đặc biệt.

Bạn đang xem: Lý thuyết về Lipit Môn Hóa lớp 12

Chất Khủng gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol là trieste của glixerol với axit Khủng.

2, Cấu tạo ra.

Lipit gồm:

Gốc axit Khủng (axit đơn chức sở hữu số C chẵn, ko phân nhánh, mạch dài)

Gốc hiđrocacbon của glixerol.

Trong đó: R1,R2,R3 là những gốc hidrocacbon.

Các axit Khủng thông thường gặp:

Xem thêm: giải đề

  • Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi) (282)
  • Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi) (280)
  • Axit stearic: C17H35COOH (284)
  • Axit panmitic: C15H31COOH (256)

3, Tính hóa học vật lí.

Lipit ko tan nội địa và nhẹ nhàng rộng lớn nước.

Dầu thực vật và mỡ động vật hoang dã ko tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn nước tuy nhiên tan chất lượng tốt trong những dung môi cơ học.

Phân tử hóa học Khủng sở hữu chứa chấp gốc hiđrocacbon ko no, hóa học Khủng ở tình trạng lỏng và khi sở hữu chứa chấp gốc hiđrocacbon no, hóa học Khủng ở tình trạng rắn.

4, Tính hóa chất.

a, Phản ứng xà chống hóa: 

Xem thêm: Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn sử thi Tây Nguyên) Môn Ngữ văn Lớp 10

b, Phản ứng thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit: 

c, Phản ứng ở gốc hidrocacbon:

  • Tham gia những phản xạ thế, phản xạ nằm trong, lão hóa.
  • Khi nối song C=C ở gốc axit ko no của hóa học Khủng bị lão hóa đủng đỉnh bởi oxi bầu không khí bên trên trở thành peoxit, tạo nên thối thiu và mùi hương không dễ chịu.

5, Ứng dụng.

  • Điều chế xà chống và  glixerol.
  • Chất Khủng là thực phẩm cần thiết của loài người, tạo ra món ăn như mì sợi, thiết bị vỏ hộp.
  • Sản xuất hóa học mềm, dung dịch nổ, đồ trang điểm từ glixerol.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 12.