Lý thuyết về sự biến đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

I, Sự chuyển đổi tính sắt kẽm kim loại, phi kim

1. Tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim

Bạn đang xem: Lý thuyết về sự biến đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

Tính sắt kẽm kim loại là đặc điểm của một yếu tố tuy nhiên vẹn toàn tử của chính nó dễ dàng nhượng bộ electron nhằm phát triển thành ion dương.

Nguyên tử yếu tố sở hữu tính sắt kẽm kim loại càng mạnh thì sẽ càng dễ dàng nhượng bộ electron.

Tính phi kim là đặc điểm của một yếu tố tuy nhiên vẹn toàn tử của chính nó dễ dàng nhận electron nhằm phát triển thành ion âm.

Nguyên tử yếu tố sở hữu tính phi kim càng mạnh thì sẽ càng dễ dàng nhận electron.

2. Sự chuyển đổi tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim

Trong từng chu kì theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân, tính sắt kẽm kim loại của những yếu tố hạn chế dần dần đôi khi tính phi kim tăng dần dần.

Trong một chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân (từ ngược sang trọng phải): Năng lượng ion hóa, chừng âm năng lượng điện tăng dần dần đôi khi nửa đường kính vẹn toàn tử hạn chế dần dần thực hiện mang lại kĩ năng nhượng bộ electron hạn chế nên tính sắt kẽm kim loại hạn chế, kĩ năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng.

Đối với group A, quy luật được lý giải như sau:

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn ĐNÁ

+ Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân (từ bên trên xuống dưới) tích điện ion hóa, chừng âm năng lượng điện hạn chế dần dần đôi khi phân phối tính vẹn toàn tử tăng thời gian nhanh thực hiện mang lại kĩ năng nhượng bộ electron tăng. Vì vậy, tính sắt kẽm kim loại tăng, kĩ năng nhận electron hạn chế nên tính phi kim hạn chế.

+ Tính sắt kẽm kim loại, phi kim của những yếu tố tùy theo thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử. Cấu hình electron chuyển đổi nên tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim chuyển đổi tuần trả.

=> Tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những yếu tố nhóm  AA  chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.

II, Sự chuyển đổi hóa trị của những vẹn toàn tố

Trong một chu kỳ luân hồi lên đường kể từ ngược sang trọng cần, hóa trị tối đa của những yếu tố với oxi tăng theo lần lượt từ là 1 cho tới 7, còn hóa trị với hidro của những phi kim hạn chế từ là 1 đế 4.

  • Hóa trị tối đa của một yếu tố với oxi, hóa trị với hiđro của những phi kim chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.
Bảng sự chuyển đổi tuần trả hóa trị của những yếu tố ở chu kỳ luân hồi 2, 3

III, Sự chuyển đổi tính axit, bazo

Trong một chu kỳ luân hồi, theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, tính bazo của oxit và hidro ứng hạn chế dần dần đôi khi tính axit của bọn chúng tăng dần dần.

Trong group A, theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử hân, tính bazo của những oxit và hidroxit ứng tăng dần dần, đồng  thời tính axit của bọn chúng hạn chế dần dần.

=> Tính axit – bazơ của những oxit và hiđroxit ứng của những yếu tố chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

Bảng tính axit – bazơ của oxit và hiđroxit ứng của những yếu tố ở chu kì 2 và 3

Định luật tuần trả được tuyên bố như sau:

“Tính hóa học của những yếu tố và đơn hóa học tương đương bộ phận và đặc điểm của những ăn ý hóa học tạo ra kể từ những yếu tố tê liệt chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.”

Xem thêm: học tổ hợp xác suất