Những lời khuyên sức khỏe “vàng” cho sĩ tử mùa thi

Trong những ngày ra mắt thi tuyển, ngoài nguyên tố khí hậu nắng nóng gắt cùng theo với áp lực đè nén bài xích vở tiếp tục dễ dàng làm cho những cử tử kiệt mức độ, mệt mỏi. Dinh chăm sóc và chính sách thức ăn phải chăng tác động rất rộng so với trí tuệ những em.