Nitơ Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày kết cấu của phân tử N2? Vì sao ở ĐK thông thường nitơ là 1 trong những hóa học trơ? Tại ĐK này nitơ trở thành hoạt động và sinh hoạt hơn?

Bạn đang xem: Nitơ Môn Hóa học Lớp 11

Lời giải:

– Cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

   CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– Giữa nhì vẹn toàn tử nhập phân tử N2 hình trở thành một link phụ thân bền vững và kiên cố. Mỗi vẹn toàn tử ni tơ nhập phân tử N2 có 8e phần ngoài nằm trong, nhập sđó sở hữu phụ thân cặp e sử dụng cộng đồng và 1 cặp e sử dụng riêng biệt vẫn ghép song.

   Ở ĐK thông thường nitơ là hóa học trơ vì thế sở hữu lên kết phụ thân bền vững và kiên cố đằm thắm nhì vẹn toàn tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ ràng rệt trở thành vẹn toàn tử ở sức nóng phỏng 3000oC.

   Ở sức nóng phỏng cao nitơ trở thành hoạt động và sinh hoạt vì thế phân tử N2 phân huỷ trở thành vẹn toàn tử nitơ sở hữu 5e phần ngoài nằm trong và có tính âm năng lượng điện kha khá rộng lớn (3,04) nên trở thành hoạt động và sinh hoạt.

Bài 2 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ ko lưu giữ sự thở, nitơ sở hữu nên khí độc không?

Lời giải:

Nitơ ko nên là khí độc tuy vậy ko lưu giữ sự thở và sự cháy.

Bài 3 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm những cặp công thức chính của liti nitrua và group nitrua:

A. LiN3 và Al3N

B. Li3N và AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 và Al3N2

b. Viết phương trình hoá học tập của phản xạ tạo ra trở thành liti nitrua và group nitrua khi mang đến liti và nhôm thuộc tính thẳng với nitơ. Trong những phản xạ này nitơ là hóa học oxi hoá hoặc hóa học khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi link với sắt kẽm kim loại nitơ dễ dàng nhận thêm thắt 3e (N sở hữu 5e phần ngoài nằm trong nên sở hữu số oxi hoá -3 còn Li dễ dàng nhượng bộ 1e và Al dễ dàng nhượng bộ 3e nên thứu tự sở hữu số oxi hoá là +1 và +3)

b.

Ta thấy trong những phản xạ bên trên nitơ là hóa học oxi hoá vì

Bài 4 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): Nguyên tố nitơ sở hữu số oxi hoá là từng nào trong những phù hợp hóa học sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những phù hợp hóa học bên trên, số oxi hoá của nitơ thứu tự là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.

Bài 5 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần từng nào lít khí nitơ và khí hiđro nhằm pha trộn được 67,2 lit khí amoniac? tường rằng thể tích của những khí đề được đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất và hiệu suất của phản xạ là 25%?

Lời giải:

Ta thấy tỉ lệ thành phần về thể tích nằm trong là tỉ lệ thành phần về số mol:

Tỉ lệ số mol cũng đó là tỉ lệ thành phần thể tích

Theo pt:

Do hiệu suất của phản xạ là 25% nên thể tích của nitơ và hiđro cần thiết lấy là:

Tính hóa học của Nitơ (N2): Tính Hóa chất, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo ra phân tử

    – Nhóm VA sở hữu thông số kỹ thuật electron ngoài nằm trong là: ns2np3.

    – Nên vừa vặn thể hiện tại được xem oxh và tính khử.

    – Cấu hình electron của N2: 1s22s22p3.

    – CTCT: N ≡ N.

    – CTPT: N2.

    – Số oxh của N2: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 3 Môn Ngữ văn Lớp 10

II. Tính hóa học vật lý

    – Là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, ko vị, tương đối nhẹ nhõm rộng lớn không gian (d = 28/29), hóa lỏng ở -196 ºC.

    – Nitơ không nhiều tan nội địa, hoá lỏng và hoá rắn ở sức nóng phỏng vô cùng thấp. Không lưu giữ sự cháy và sự thở (không độc).

III. Tính hóa học hóa học

    – Nitơ sở hữu những số oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

    – N2 có số oxi hoá 0 nên vừa vặn thể hiện tại tính oxi hoá và tính khử.

    – Nitơ sở hữu EN N = 946 kJ/mol, ở sức nóng phỏng thông thường nitơ khá trơ về mặt mũi chất hóa học tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao hoạt động và sinh hoạt rộng lớn.

    – Nitơ thể hiện tại tính lão hóa và tính khử, tính lão hóa đặc thù rộng lớn.

1. Tính oxi hoá: Phân tử nitơ sở hữu link phụ thân rất bền bỉ, nên nitơ khá trơ về mặt mũi chất hóa học ở sức nóng phỏng thông thường.

    a. Tác dụng với hidro

    Tại sức nóng phỏng cao, áp suất cao và sở hữu xúc tác. Nitơ phản xạ với hidro tạo ra amoniac.

b. Tác dụng với kim loại

    – Tại sức nóng phỏng thông thường nitơ chỉ thuộc tính với liti tạo ra liti nitrua: 6Li + N2 → 2Li3N.

    – Tại sức nóng phỏng cao, nitơ thuộc tính với rất nhiều kim loại: 3Mg + N2 → Mg3N2 (magie nitrua).

    Lưu ý: Các nitrua dễ dẫn đến thủy phân tạo ra NH3.

    Nitơ thể hiện tại tính oxi hoá khi thuộc tính với yếu tố có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn.

2. Tính khử

    – Tại sức nóng phỏng cao (3000 ºC) Nitơ phản xạ với oxi tạo ra nitơ monoxit.

– Tại ĐK thông thường, nitơ monoxit thuộc tính với oxi không gian tạo ra nitơ đioxit gray clolor đỏ gay.

Nitơ thể hiện tại tính khử khi thuộc tính với yếu tố có tính âm năng lượng điện to hơn.

    – Các oxit không giống của nitơ: N2O, N2O3, N2O5 không pha trộn được thẳng kể từ nitơ và oxi.

    Ghi nhớ: Nitơ thể hiện tại tính khử khi thuộc tính với những yếu tố có tính âm năng lượng điện to hơn. Thể hiện tại tính lão hóa khi thuộc tính với những yếu tố có tính âm năng lượng điện to hơn.

IV. Trạng thái tự động nhiên

    Trong bất ngờ, nito tồn bên trên ở dạng tự tại và dạng phù hợp hóa học.

    – Tại dạng tự tại, nito lúc lắc 80% thể tích không gian.

    – Tại dạng phù hợp hóa học, nito có khá nhiều nhập khoáng chất NaNO3 có thương hiệu là diêm tiêu xài natri.

    Trong khi nito sở hữu nhập bộ phận của protein, axit ucleic, … và nhiều phù hợp hóa học hữu không giống.

V. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

    – Nitơ là bộ phận đủ dinh dưỡng chủ yếu của thực vật.

    – Tổng phù hợp amoniac nhằm pha trộn phân đạm, axit nitric …

    – Được dùng để làm môi trường xung quanh trơ nhập công nghiệp.

    – Nitơ lỏng được dùng làm bảo vệ tiết và những kiểu sinh học tập không giống.

2. Điều chế.

    a. Trong công nghiệp

    Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng, thu nitơ ở -196 ºC, vận gửi trong những bình thép, nén bên dưới áp suất 150 at.

    b. Trong chống thí nghiệm

    Đun hỗn hợp bão hòa muối hạt amoni nitrit (Hỗn phù hợp NaNO2 và NH4Cl):

Xem thêm: Soạn bài "Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự" Môn Ngữ văn Lớp 10

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐