Sắt Môn Hóa lớp 12

1, Vị trí và cấu trúc.

Bạn đang xem: Sắt Môn Hóa lớp 12

Fe nằm tại vị trí chu kì 4, group VIIIB, dù số 26.

Fe: Z = 26 1s22s22p63s23p63d64s2

Fe với Xu thế nhượng bộ 2,3e khi tham ô gian giảo phản xạ chất hóa học vì thế là sắt kẽm kim loại gửi tiếp.

Mạng tinh anh thể của Fe bao gồm 2 loại: Lập phương tâm diện và lập phương tâm khối.

2, Tính hóa học vật lí.

Fe với white color, nghiêng xám, mềm, dễ dàng rèn, rét mướt chảy ở 1540 chừng, lượng riêng biệt là 7,9 g/cm3

Sắt với tính nhiễm kể từ, dẫn sức nóng, dẫn năng lượng điện chất lượng.

3, Tính Hóa chất.

a, Tác dụng với axit.

  • Fe + axit (HCl, H2SO4) loãng -> Muối + H2

VD: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  • Fe + axit với tính lão hóa mạnh -> Muối + thành phầm khử +  H2O

VD: Fe + 4HNO3  -> Fe(NO3)3 + 2H2O + NO­

Xem thêm: Teen 2k1: Sai lầm sơ đẳng khiến bạn trượt THPTQG 2019

(Fe thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội)

b, Tác dụng với phi kim.

c, Tác dụng với hỗn hợp muối bột. (dung dịch muối bột của sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn nó)

VD: Fe  +  CuSO4 → FeSO4  +  Cu¯

d, Tác dụng với nước.

Sắt khử được khá nước ở sức nóng chừng cao:

4, Trạng thái ngẫu nhiên.

Trong vỏ Trái khu đất, Fe là yếu tố thông dụng thứ hai sau nhôm.

Sắt xuất hiện vô hồng huyết cầu của ngày tiết.

Một số quặng Fe cần thiết như: Quặng hematit đỏ tía, nâu; Quặng manhetit; Quặng xiderit; Quặng pirit Fe,…

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập lớp 12.

Xem thêm: thầy dạy hóa học