sinh học 11

PHẦN 3. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 1 Khái quát lác về trao thay đổi hóa học và fake hóa năng lượng
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 2 Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 3 Thực hành: Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 4 Quang ăn ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 5 Thực hành: Quang ăn ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 6 Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 7 Thực hành: Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 8 Dinh chăm sóc và hấp thụ ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 9 Hô hấp ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 10 Tuần trả ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 11 Thực hành: Một số thực nghiệm về tuần hoàn
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 12 Miễn dịch ở người và động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 13 Bài tiết và cân đối nội môi

CHƯƠNG 2. CẢM ỨNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 14 Khái quát lác về chạm màn hình ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 15 Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 16 Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 17 Cảm ứng ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 18 Tập tính ở động vật

Bạn đang xem: sinh học 11

CHƯƠNG 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 19 Khái quát lác về phát triển và cải cách và phát triển ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích đôi mươi Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 21 Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích ứng tố và tính tuổi hạc cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 22 Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 23 Thực hành: Quan sát đổi thay thái ở động vật

Xem thêm: vận may thi cử

CHƯƠNG 4. SINH SẢN Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 24 Khái quát lác về sinh đẻ ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 25 Sinh sản ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 26 Thực hành: Nhân tương tự vô tính và thụ phấn mang đến cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 27 Sinh sản ở động vật

CHƯƠNG 5. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÍ TRONG CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH HỌC CƠ THỂ

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 28 Mối mối liên hệ trong số những quy trình sinh lí vô khung người sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 29 Một số ngành nghề ngỗng tương quan cho tới sinh học tập cơ thể