Tiếng Anh 11 – Bổ trợ kiến thức môn Tiếng Anh lớp 11

Chương trình giờ Anh lớp 11 vào vai trò vô cùng cần thiết nhập bậc trung học phổ thông. Đây đó là bước chạy đà quan trọng mang đến em sẵn sàng ôn ganh đua Tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm trên cao. Vì vậy em cần thiết nắm rõ những kỹ năng và kiến thức cần thiết về ngữ pháp và kể từ vựng. Dưới đó là tổ hợp lịch trình giờ Anh lớp 11 canh ty em ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Nhận xét cộng đồng về lịch trình giờ Anh lớp 11

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 – Bổ trợ kiến thức môn Tiếng Anh lớp 11

Các thì nhập giờ Anh nối tiếp vào vai trò cần thiết nhập lịch trình giờ Anh lớp 11. Em sẽ tiến hành học tập cơ hội phân biệt những thì dễ dàng lầm lẫn như Quá khứ đơn và Hiện bên trên hoàn thiện, Hiện bên trên hoàn thiện và Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục,… Bên cạnh đó, em cần thiết lưu ý học tập cứng cáp những kỹ năng và kiến thức về danh động kể từ, động kể từ khuyết thiếu thốn, thắc mắc đuôi, mệnh đề mối quan hệ, câu con gián tiếp,…

Về phần kể từ vựng, tuy vậy vẫn chính là những chủ thể thân thuộc như mái ấm gia đình, đồng minh, những quan hệ xã hội, dạy dỗ, môi trường thiên nhiên,… tuy nhiên những kể từ vựng tiếp tục nâng lên và không ngừng mở rộng rộng lớn. Các em cũng cần phải học tập về phrasal verbs (cụm động từ) hoặc idioms (thành ngữ giờ Anh) vì như thế đó là kỹ năng và kiến thức nâng lên thông thường với trong số đề ganh đua trung học phổ thông, nằm tại vị trí những thắc mắc mang tính chất phân hóa cao.

Dưới đó là tổ hợp những kỹ năng và kiến thức cần thiết nắm rõ nhập lịch trình giờ Anh lớp 11. Chúc những em học tập và ôn luyện hiệu quả!

Kiến thức giờ Anh lớp 11 – Tập 1

Unit 1 – Unit 2

Unit 1. The Generation Gap Unit 2. Relationships
Từ vựng: 

Từ vựng về gia đình: extended family (gia đình lớn), nuclear family (gia đình nhỏ), generation gap (khoảng cơ hội thế hệ), table manners (tác phong bên trên bàn ăn), viewpoint (quan điểm)…

Phát âm:

Những kể từ thông thường được đặt điều trọng âm nhập câu:

+ Từ chỉ nội dung: danh kể từ, động kể từ, tính kể từ, trạng từ

+ Trợ động kể từ dạng phủ định: don’t, didn’t, aren’t…

+ Đại kể từ minh họa không tồn tại danh kể từ kèm cặp theo: this, that, these, those

+ Đại kể từ sở hữu: mine, yours, his, hers, ours, theirs

I’ve just met a friend of mine.

Ngữ pháp:

Should và shouldn’t = Ought to tát và ought not to tát = thể hiện điều răn dạy, lựa lựa chọn không giống đảm bảo chất lượng hơn

I think parents should spend more time talking with their teenage children.

I think she ought to tát share the housework with her mother.

Must và Have to: tăng thêm ý nghĩa mạnh rộng lớn should và ought to tát, đem nghĩa nên hoặc quan trọng.

You must show respect for the elderly.

  • Must: sự nên kể từ chủ yếu người nói
  • Have to: sự nên kể từ những nguyên tố khách hàng quan tiền khác

You must practise your English every day. (cô giáo phát biểu với học tập sinh).

I have to tát practise my English every day. (học sinh phát biểu với phụ huynh của mình).

Từ vựng:

Từ vựng về những côn trùng quan tiền hệ: classmate (bạn nằm trong lớp), romantic relationship (mối mối quan hệ lãng mạn), sympathetic (đồng cảm), be in a relationship (trong một côn trùng quan tiền hệ), be reconciled with sbd (làm hòa với ai đó)…

Phát âm:

Cách phát âm những kể từ ghi chép tắt nhập câu:

I’ll be with you in a minute.

He’s in Hanoi. That’s where he’s calling from.

Ngữ pháp:

Động kể từ nối (linking verbs)

Là những động kể từ đứng trước tính kể từ / danh kể từ hỗ trợ vấn đề mang đến công ty ngữ.

Be, become, seem, appear, grow, get, remain, stay, look, sound, smell, taste, feel

The dessert tastes delicious.

Cấu trúc: It is / was + focus + that …: Nhấn mạnh nhập vấn đề trọng tâm

John found a gold coin in his garden.

=> It was John that found a gold coin in his garden.

=> It was a gold coin that John found in his garden.

 

Unit 3 – Unit 4

Unit 3. Becoming independent Unit 4. Caring for those in need
Từ vựng:

Từ vựng về chủ thể song lập nhập cuộc sống: reliable (đáng tin cậy cậy), self-reliant (tự chủ), decisive (quyết đoán), determined (quyết tâm), characteristic (đức tính)…

Phát âm:

Cách nối âm trong số những kể từ kết giục bởi phụ âm và kể từ chính thức bởi vẹn toàn âm

He’s a new student in our class.

He always fulfills all his tasks on time.

Ngữ pháp:

Cấu trúc phân tích và lý giải vẹn toàn nhân nằm trong to tát V

Noun / Pronoun + linking verb + adjective + to tát V

I’m happy to tát see my former teacher again.

Cấu trúc bổ sung cập nhật thông tin: Noun + to tát V

Các danh kể từ thông thường sử dụng: advice, ability, ambition, anxiety, attempt, chance, decision, dream, failure…

Your dream to tát become a teacher will come true.

You should find a way to tát giảm giá with this problem.

Từ vựng:

Từ vựng về chủ thể người tàn tật, tình nguyện: disabilities (người khuyết tật), chiến dịch (chiến dịch), donate (quyên góp), impairment (sự suy yếu), the blind (người mù), the deaf (người điếc)…

Phát âm: 

Cách phát âm những vẹn toàn âm ko nên trọng âm nhập câu:

Thường được trừng trị âm là /ə/, hoặc đứng trước những phụ âm /l/, /n/, /r/

Secondary, deafening, preferable, history, library…

Ngữ pháp:

Phân biệt vượt lên khứ đơn và thời điểm hiện tại trả thành:

+ Quá khứ đơn: hành vi tiếp tục xẩy ra vào một trong những thời khắc ví dụ nhập vượt lên khứ.

At our last meeting, we decided to tát launch this chiến dịch.

+ Hiện bên trên trả thành: hành vi tiếp tục xẩy ra nhập vượt lên khứ, tuy nhiên không tồn tại thời khắc ví dụ.

We have decided to tát launch this chiến dịch.

 

Unit 5

Unit 5. Being part of ASEAN
Từ vựng:

Từ vựng về tổ chức triển khai ASEAN: stability (sự ổn định định), charter (điều chương), association (hiệp hội), bloc (khối), maintain (duy trì), regional peace (hòa bình nhập khu vực vịnh), dominate (chi phối), scholarship (học bổng), solidarity (biệt lập)…

Phát âm:

Ngữ điệu lên và xuống nhập câu:

+ Người phát biểu nên xuống giọng ở cuối câu. Xuống giọng thể hiện nay tính chắc chắn rằng và kết giục.

Nam lives in Hanoi.

+ Người phát biểu nên lên giọng ở cuối thắc mắc Yes / No, thể hiện nay sự ko chắc chắn rằng và thiếu tín nhiệm.

Does Nam live in Hanoi?

Ngữ pháp:

Gerund – danh động từ

Là động kể từ thêm thắt đuôi -ing, vào vai trò như 1 danh kể từ.

Applying for the ASEAN Scholarships is difficult.

Cũng hoàn toàn có thể dùng như 1 tân ngữ trượt nghĩa mang đến động kể từ chủ yếu nhập câu.

My father’s work involves travelling around the region.

Có thể đứng sau một số trong những cụm động kể từ (V + giới từ): agree with, concentrate on, focus on, carry on…

ASEAN focuses on improving thành viên state’s economies.

Có thể đứng sau những cụm: can’t stand, can’t help, feel lượt thích, be worth, no use / good

It’s worth visiting Hoi An Ancient Town in Viet Nam.

State Verbs: 

Những kể từ chỉ tình trạng, ko hay sử dụng trong số thì tiếp diễn

+ Từ chỉ tâm lý, ý kiến: believe, think, know, remember, doubt, guess, regret, realise…

+ Từ chỉ cảm xúc: lượt thích, feel, love, hope, want, wish, desire, seem…

+ Từ chỉ giác quan: see, smell, hear, taste, sound

+ Trường thích hợp khác: be, have, consist, belong, concern, depend, deserve…

Tiếng Anh lớp 11 nối tiếp tạo thành 10 bài bác với chủ thể vô cùng phong phú và đa dạng.
Tiếng Anh lớp 11 nối tiếp tạo thành 10 bài bác với chủ thể vô cùng phong phú và đa dạng.

Kiến thức giờ Anh lớp 11 – Tập 2

Unit 6 – Unit 7

Unit 6. Global warming Unit 7. Further education
Từ vựng:

Từ vựng về chủ thể môi trường: Global warming (nóng lên toàn cầu), climate change (biến thay đổi khí hậu), emission (khí thải), carbon footprint (vết carbon), heat-related illness (bệnh phát sinh do nóng phỏng cao)…

Phát âm:

Ngữ điệu nhập thắc mắc lặp lại: Nâng giọng ở cuối câu nhằm tạo ra sự lưu ý, khiến cho người nghe nên phản hồi

  1. Climate change presents a dangerous threat to tát the human race.
  2. A dangerous threat to tát the human race? (nâng giọng ở cuối câu).

Ngữ pháp: 

Cách người sử dụng cụm: having + past participle (perfect gerund)

+ Nói về hành vi ra mắt trước 1 hành vi khác

Having collected all necessary information, he started writing his report.

+ Nói về hành vi là vẹn toàn nhân mang đến hành vi khác

Xem thêm: vận may thi cử

Having treated the environment irresponsibly, we now have to tát suffer the effects of climate changes.

Cấu trúc:

+ V + (object) + preposition + perfect gerund

He apologized for having made us wait so sánh long.

+ Verb + perfect gerund

She denied having broken the flower vase.

Từ vựng:

Từ vựng về chủ thể giáo dục: scholarship (học bổng), degree (bằng cấp), qualification (đạt chi chuẩn), institution (học viện), kindergarten (mẫu giáo)…

Phát âm:

Ôn luyện về ngữ điệu nhập câu:

+ Lên giọng ở cuối thắc mắc Yes-No nhằm căn vặn tính chủ yếu xác

Are you going to tát pursue further education?

+ Xuống giọng ở cuối thắc mắc Wh- nhằm căn vặn thông tin

What are your plans for further education?

Ngữ pháp:

Cách người sử dụng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn:

Have / has been + -ing

+ Nói về hành vi xẩy ra nhập vượt lên khứ và vẫn tiếp tục cho tới hiện nay nay

I have been searching for information about further education for several days.

+ Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục triệu tập nhập tính tiếp tục của hành vi.

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện triệu tập nhập thành phẩm của hành vi.

I have learnt about it from different websites. (hành động tiếp tục kết thúc)

I have been learning to tát drive. (hành động vẫn đang được xảy ra).

+ Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục không tồn tại tính ngắt quãng.

Hiện bên trên hoàn thiện với phát biểu về con số.

I have been writing emails all afternoon.

I have written ten emails this afternoon.

 

Unit 8 – Unit 9

Unit 8. Our world heritage sites Unit 9. Cities of the future
Từ vựng:

Từ vựng về di tích lịch sử bên trên thế giới: heritage (di sản), complex (tổ hợp), dynasty (triều đại), relic (di vật), excavation (khai quật)…

Phát âm:

Cách phát âm thắc mắc về sự việc lựa chọn: Nhấn mạnh nhập những phương án được lựa lựa chọn, xuống giọng ở lựa lựa chọn sau cùng.

Would you lượt thích to tát visit Hue (lên giọng) or Hoi An (xuống giọng)?

Ngữ pháp:

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ:

+ Rút gọn gàng bởi participle hoặc to tát V:

Have you visited the pagodas that are lying on Tran Phu Street?

=> Have you visited the pagodas lying on Tran Phu Street?

The only thing that we can see at the Citadel of Ho Dynasty is the stone wall.

=> The only thing to tát see at the Citadel of Ho Dynasty is the stone wall.

+ Rút gọn gàng bởi past participle:

The ancient houses which were destroyed by the fire are now under reconstruction.

=> The ancient houses destroyed by the fire are now under reconstruction.

Từ vựng:

Từ vựng về cuộc sống thường ngày tương lai: urban (thuộc về đô thị), renewable (làm mới mẻ lại), sustainable (bền vững), overcrowded (quá tấp nập đúc), inhabitant (cư dân), infrastructure (cơ sở hạ tầng)…

Phát âm:

Ngữ điệu nhập thắc mắc đuôi: 

+Lên giọng ở cuối câu khi tao không biết câu trả lời:

I didn’t watch the tennis match last night. Federer didn’t lose, did he? (lên giọng ở cuối câu)

+Xuống giọng ở cuối câu khi tiếp tục biết câu trả lời:

(On a nice day) It’s a beautiful day today, isn’t it? (xuống như thể cuối câu)

Ngữ pháp:

Cấu trúc thắc mắc đuôi:

Câu xác minh + đuôi phủ định

You’ve seen that film, haven’t you?

Câu phủ toan + đuôi khẳng định

I’m not disturbing you, am I?

Một số tình huống quánh biệt:

Let’s clean up the room, shall we?

Pass bủ the dictionary, will / would / could / won’t you?

It’s no use persuading him, is it?

Câu ĐK loại 0:

S + V (hiện bên trên đơn), S + V (hiện bên trên đơn)

Diễn miêu tả một thực tiễn khoa học tập hoặc một thực sự, thói thân quen được đem toan.

If you heat the ice, it melts.

If someone phones, please ask them to tát leave their message, name and number.

 

 

Unit 10

Unit 10. Healthy lifestyle and longevity
Từ vựng:

Từ vựng về chủ thể phong thái sống: life expectancy (tuổi lâu trung bình), ageing process (quá trình lão hóa), nutrition (dinh dưỡng), natural remedy (liệu pháp thiên nhiên), meditation (thiền định)…

Phát âm:

Nâng giọng nhập câu với những trường hợp sau:

+ Không chắc chắn rằng về vấn đề vẫn ham muốn hỗ trợ:

I’m not sure.

+ Vẫn còn thêm thắt ý ham muốn phát biểu ở sau:

I can give you some advice.

Ngữ pháp:

Cách trả câu ĐK trở thành câu con gián tiếp:

  • Câu loại 0:

“Flowers die if they don’t get any water.”

=> He said flowers die if they don’t get any water.

  • Câu loại 1:

“If you miss the bus, you’ll be late for school”

=> My mother said if I miss the bus, I’ll be late for school.(trường thích hợp xe buýt ko đến).

=> My mother said if I missed the bus, I would be late for school. (trường thích hợp vấn đề nhập câu con gián tiếp tiếp tục xuất hiện nay kể từ lâu, hero nhập câu có lẽ rằng tiếp tục muộn học).

  • Câu loại 2:

Jane’s father said if she lost her job, she could be in trouble. (thông tin cậy vẫn đích thị, Jane có lẽ rằng tiếp tục gặp gỡ rắc rối).

Câu con gián tiếp với cấu tạo to-V và Ving:

“You should drive slowly”

=> He advised bủ to tát drive slowly.

“I won’t be late again”

=> Jane promised not to tát be late again.

“Shall we go to tát a movie?”

=> He suggested going to tát the cinema.

Kết

Trên đó là tổ hợp kỹ năng và kiến thức giờ Anh lớp 11 hỗ trợ cho chúng ta học viên tự động ôn luyện. Nắm vững vàng những nội dung bên trên phía trên sẽ hỗ trợ ích thật nhiều mang đến chúng ta khi lên lớp 12 và nhất là mang đến kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Chúc chúng ta với những giờ ôn luyện hiệu quả!

———————————

Kết nối với OEA Vietnam và nằm trong học tập giờ Anh tại:

Xem thêm: Góc hóng chuyện: Bí mật nào khiến học online “cưa đổ” cả triệu học sinh?

  • Facebook: https://www.facebook.com/OEA.ENGLISH
  • Youtube: https://www.youtube.com/@OEAVietnam
  • Instagram: https://www.instagram.com/oeavietnam/