tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số ê là 1 trong trong mỗi dạng toán cơ phiên bản tuy nhiên vô nằm trong cần thiết vô công tác Toán học tập lớp 4. Để chung chúng ta tóm được lý thuyết, bài xích tập dượt giống như quy tắc tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu, vô nội dung bài viết sau DINHNGHIA.COM.VN tiếp tục khối hệ thống hóa cụ thể về chủ thể mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số ê.

Quy tắc mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Phương pháp mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

 • Bước 1 : Xác ấn định tổng và hiệu.
 • Bước 2 : Đại lượng này là số bé nhỏ – Đại lượng này là số rộng lớn.
 • Bước 3 : sát dụng công thức.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Cách 1

 • Số rộng lớn = (tổng + hiệu): 2
 • Số bé nhỏ = số rộng lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2

 • Số bé nhỏ = (tổng – hiệu) : 2
 • Số rộng lớn = số bé nhỏ + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ vật mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

Sơ vật mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu
Sơ vật mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

Các dạng toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

Các dạng toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu
Các dạng toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn lộn hiệu

Bài 1: Tuổi tía và tuổi hạc con cái nằm trong lại được 58 tuổi hạc. Cha rộng lớn con cái 38 tuổi hạc. Hỏi tía từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Cách giải:

 • Tuổi con cái là:
 • (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)
 • Tuổi tía là:
 • 58 – 10 = 48 (tuổi)
 • Đáp số: Cha 48 tuổi hạc, con cái 10 tuổi hạc.

Bài 2: Một lớp học tập đem 28 học viên. Số học viên trai rộng lớn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học tập ê đem từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Cách giải:

 • Số học viên trai là:
 • 28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
 • Số học viên gái là:
 • 16 – 4 = 12 (học sinh)
 • Đáp số: 16 học viên trai, 12 học viên gái

Bài 3: Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Cách giải:

 • Số cây lớp 4A trồng được là:
 • 550 : 2 = 275 cây
 • Số cây lớp 4B trồng được là:
 • 275 + 50 = 325 cây
 • Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: Cho biết tổng tuy nhiên vệt hiệu

Phương pháp giải:

Giải việc phụ mò mẫm đi ra hiệu tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát tháo nhằm mò mẫm đi ra nhị số

Bài 4: Hòa và Bình đem toàn bộ 120 viên bi. tường rằng nếu như Hòa cho tới Bình 10 viên bi thì số viên bi của nhị các bạn sẽ đều nhau. Hỏi từng các bạn đem từng nào viên bi?

Cách giải:

 • Hòa cho tới Bình 10 viên bi thì số bi của nhị các bạn đều nhau như thế Hòa rộng lớn Bình số viên bi là:
 • 10 + 10 = trăng tròn (viên bi)
 • Hòa đem số viên bi là:
 • (120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)
 • Bình đem số viên bi là:
 • (120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)
 • Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: Cho biết hiệu tuy nhiên vệt tổng

Phương pháp giải:

Xem thêm: on thi

Giải việc phụ mò mẫm đi ra tổng tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát tháo nhằm mò mẫm nhị số

Bài 5: Tất cả học viên của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 sản phẩm. Số nữ giới thấp hơn số các bạn trai là 4. Hỏi lớp ê đem từng nào các bạn trai, từng nào các bạn gái?

Cách giải:

 • Tổng số học viên của lớp là:
 • 12 x 3 = 36 (học sinh)
 • Số các bạn trai là:
 • (36 + 4) : 2 = trăng tròn (học sinh)
 • Số nữ giới là:
 • (36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)
 • Đáp số: Số các bạn trai: trăng tròn học viên, số các bạn gái: 16 học tập sinh

Bài 6: Trung bình nằm trong của tất cả nhị số là 145. Tìm nhị số ê biết hiệu nhị số là 30

Cách giải:

 • Tổng của nhị số là:
 • 145 x 2 = 290
 • Số rộng lớn là:
 • (290 + 30) : 2 = 160
 • Số bé nhỏ là:
 • (290 – 30) : 2 = 130
 • Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: Trên một kho bãi cỏ người tớ kiểm đếm được 100 kiểu mẫu chân vừa vặn gà vừa vặn chó. tường số chân chó nhiều hơn thế chân gà là 12 cái. Hỏi đem từng nào gà, từng nào con cái chó?

Cách giải:

 • Tổng số chân gà và chân chó là 100, như thế số chân chó là:
 • (100 + 12) : 2 = 56 (chân)
 • Số con cái chó là
 • 56 : 4 = 14 (con)
 • Số gà là:
 • (100 – 56) : 2 = 22 (con)
 • Đáp số: số chó: 14 con cái, số gà: 22 con

Dạng 4: Dấu cả tổng lẫn lộn hiệu

Phương pháp giải:

Giải việc phụ nhằm mò mẫm đi ra tổng và hiệu, tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát tháo nhằm mò mẫm nhị số đó

Bài 8: Tìm nhị số đem tổng là số lớn số 1 đem thân phụ chữ số và hiệu là số lẻ bé nhỏ nhất đem thân phụ chữ số

Cách giải:

 • Tổng của nhị số ê là: 999
 • Hiệu của nhị số ê là: 101
 • Số rộng lớn là:
 • (999 + 101) : 2 = 550
 • Số bé nhỏ là:
 • (999 – 101) : 2 = 449
 • Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Xem thêm:

 • Định nghĩa về số chủ yếu phương là gì? Dấu hiệu, Tính hóa học, Bài tập dượt số chủ yếu phương
 • Hàm số nón là gì? Định nghĩa và Tính hóa học của hàm số mũ
 • Số phức là gì? Modun số phức? Bài tập dượt công thức số phức

Như vậy trải qua nội dung bài viết bên trên trên đây, DINHNGHIA.VN tiếp tục khiến cho bạn khối hệ thống hóa cụ thể về chủ thể tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu. Nếu hoặc hãy share nha <3 Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt!

Xem thêm: cách ôn thi đại học 2018