tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Nâng cao và tu dưỡng Toán 4

 

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Chuyên đề 3

Vận dụng đặc điểm của những quy tắc tính nhằm tính thời gian nhanh, tính thuận tiện

(2 tiết )

Bài 1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763         

2345 + 4257 – 345        

5238 – 476 + 3476       

1987 – 538 – 462                                   

4276 + 2357 + 5724 + 7643                                   

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 – 376 – 425

3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246  – 347

4638 – 2437 + 5362 – 7563

3576 – 4037 – 5963 + 6424

Bài 1: Tính nhanh:

a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 – 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 – 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 – 175 x 273 – 175

Bài 3: Tính nhanh:

a. 4 x 125 x 25 x 8        

b. 2 x 8 x 50 x 25 x 125          

c. 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25 

d. 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125              

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 102 – 143 )

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

Bài 5*:  Tính nhanh:

10000 – 47 x 72 – 47 x 28

3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 – 315 x 2 )

( m : 1 – m x 1 ) : ( m x 2008 + m + 2008 )

Bài 7*: Tính nhanh:

Chuyên đề 3

Bài 8*:

Cho A = 2009 x 425     

        B = 575 x 2009 

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành phẩm của A – B ?

 

Xem vừa đủ và vận chuyển về file word  TẠĐÂY

=> Xem thêm: 

Chuyên đề 4 Mối mối liên hệ trong những bộ phận của quy tắc tính – Bồi chăm sóc Toán 4 bên trên phía trên. 

Xem thêm: Phụ huynh giúp con phát triển năng lực phù hợp ngay từ lớp 10

Xem thêm: Soạn bài "Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết" Môn Ngữ văn Lớp 10