Vật lí 11

Giải toàn cỗ nhập sgk vật lí lớp 11. Cẩm nang thực hiện bài xích tập luyện lý 11. Để học tập đảm bảo chất lượng vật lí 11. Ôn tập luyện lý thuyết, kỹ năng trọng tâm. Tất cả bài xích tập luyện nhập sgk vật lí 11 đều được chỉ dẫn thực hiện cụ thể, dễ dàng nắm bắt. Mời những em học viên, những bậc cha mẹ tham ô khảo

Giải vật lí 11 liên kết tri thức

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG

Bạn đang xem: Vật lí 11

Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 1 Dao động điều hòa
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 2 Mô miêu tả xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 3 Vận tốc, tốc độ nhập hoạt động điều hòa
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 4 Bài tập luyện về xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 5 Động năng. Thế năng. Sự gửi hóa tích điện nhập xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 6 Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức. Hiện tượng nằm trong hưởng trọn.
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 7 Bài tập luyện về việc gửi hóa tích điện nhập xê dịch điều hòa

CHƯƠNG II. SÓNG

Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 8 Mô miêu tả sóng
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 9 Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền tích điện của sóng cơ
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 10 Thực hành: Đo tần số của sóng âm
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 11 Sóng năng lượng điện từ
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 12 Giao quẹt sóng
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 13 Sóng dừng
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 14 Bài tập luyện về sóng
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 15 Thực hành: Đo vận tốc truyền âm

CHƯƠNG III. ĐIỆN TRƯỜNG

Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 16 Lực tương tác đằm thắm nhị năng lượng điện tích
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 17 Khái niệm năng lượng điện trường
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 18 Điện ngôi trường đều
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 19 Thế năng điện
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài trăng tròn Điện thế
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 21 Tụ điện

CHƯƠNG IV. DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN

Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 22 Cường chừng loại điện
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 23 Điện trở. Định luật Ohm
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 24 Nguồn điện
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 25 Năng lượng và hiệu suất điện
Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 26 Thực hành: Đo hiệu suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của pin năng lượng điện hóa

Giải vật lí 11 chân mây sáng sủa tạo

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG

Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 1 Mô miêu tả dao động
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 2 Phương trình xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 3 Năng lượng nhập xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 4 Dao động tắt dần dần và hiện tượng kỳ lạ nằm trong hưởng

CHƯƠNG 2: SÓNG

Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 5 Sóng và sự truyền sóng
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 6 Các đặc thù vật lí của sóng
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 7 Sóng năng lượng điện từ
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 8 Giao quẹt sóng
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 9 Sóng dừng
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 10 Thực hành đo tần số của sóng âm và vận tốc truyền âm

CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRƯỜNG

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 11 Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 12 Điện trường
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 13 Điện thế và thế năng điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 14 Tụ điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 15 Năng lượng và phần mềm của tụ điện

CHƯƠNG 4: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 16 Dòng năng lượng điện. Cường chừng loại điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 17 Điện trở. Định luật Ohm
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 18 Nguồn điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài 19 Năng lượng năng lượng điện. Công suất điện
Giải Vật lí 11 Chân trời Bài trăng tròn Thực hành xác lập suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của pin

Giải vật lí 11 cánh diều

CHỦ ĐỀ 1. DAO ĐỘNG

Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 1 Dao động điều hòa
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 2 Một số xê dịch điều tiết thông thường gặp
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 3 Năng lượng nhập xê dịch điều hòa
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 4 Dao động tắt dần dần, xê dịch chống bức và hiện tượng kỳ lạ nằm trong hưởng
Giải Vật lí 11 cánh diều Bài tập luyện chủ thể 1

CHỦ ĐỀ 2. SÓNG

Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 1 Mô miêu tả sóng
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 2 Sóng dọc và sóng ngang
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 3 Giao quẹt sóng
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 4 Sóng dừng
Giải Vật lí 11 cánh diều Bài tập luyện chủ thể 2

CHỦ ĐỀ 3. ĐIỆN TRƯỜNG

Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 1 Lực tương tác trong những điện
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 2 Điện trường
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 3 Điện thế, hiệu năng lượng điện thế, tụ điện
Giải Vật lí 11 cánh diều Bài tập luyện chủ thể 3

CHỦ ĐỀ 4. DÒNG ĐIỆN, MẠCH ĐIỆN

Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 1 Cường chừng loại điện
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 2 Điện trở
Giải Vật lí 11 cánh diều bài xích 3 Nguồn năng lượng điện, tích điện năng lượng điện và công suất
Giải Vật lí 11 cánh diều Bài tập luyện chủ thể 4

Xem thêm: hoc hoa lop 10